آیا من می‌‌‌توانم جنسیت فرزندم را انتخاب کنم؟

آیا من می‌‌‌توانم جنسیت فرزندم را انتخاب کنم؟

مرکز تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا: جنسیت در لحظه لقاح اسپرم و تخمک و توسط اسپرم تعیین می‌شود.

بسته به اینکه اسپرم حاوی کروموزومX  یا Y به داخل تخمک نفوذ کنند، جنس دختر یا پسر به وجود خواهد آمد.

روش‌هایی برای افزایش احتمال پسر یا دختر شدن جنین وجود دارد.

روش اریکسون روشی ساده بر اساس سانتریفوژ جهت انتخاب جنسیت است.

اسپرم‌های تفکیک شده توسط ستون آلبومین، پس از انتقال به داخل رحم‌،‌ شانس تعیین جنس خاص را مهیا می‌کنند.

موفقیت این روش از صفر تا 75 درصد متغیر گزارش شده است.

روش اریکسون هیچ خطری برای مادر و فرزند ندارد

روش اریکسون هیچ خطری برای مادر و فرزند ندارد.(در این روش، باید تعدادی از اسپرمها که حدس زده می‌شود دارای کروموزوم خاص دختر یا پسر هست، جدا شده و وارد رحم نگردد و به همین دلیل تعداد کمتری اسپرم به رحم منتقل شده و ممکن است شانس لقاح را کمتر کند).

روش آزمایشگاهی جدیدی به وجود آمده که حین عبور نمونه منی از دستگاه CELL SORTING با نشاندار کردن DNA اسپرم، نوع کروموزوم آن را مشخص می‌نماید.

در این روش، معمولاً نمونه اسپرم از روش اریکسون کمتر بوده و ممکن است برای بارداری IVF یا ICSI نیاز باشد.

نتایج این روش جهت انتخاب جنسیت امیدوار کننده بوده است.

جنسیت فرزند طی IVF و PGD هم قابل تعیین است.

این روش، گران بوده و پیچیده‌تر از روش اریکسون است ولی درصد موفقیت آن در انتخاب جنسیت فرزند، بیشتر از 90% می‌باشد.

گاهی برای تشخیص برخی بیماری های ژنتیکی مثل اسکلرودرمی روش PGD توصیه می‌‌شود که طی آن جنسیت هم انتخاب می‌‌گردد.

خیلی از نویسندگان، تعیین جنسیت را یک کار غیرقانونی می‌‌‌دانند. مگر در موارد خاص، که فرد در معرض بیماری های ژنتیکی منتقله به جنس دختر یا پسر است.

بقیه هم ممکن است تعیین جنسیت را زمانی مجاز بدانند که زوجی فقط یک فرزند داشته و برای به حداقل رساندن تعداد افراد خانواده، فقط یک فرزند از جنس مخالف بخواهند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.