دکتر زهرا نادری

متخصص زنان، زایمان و نازایی

مرکز طهورا: دکتر زهرا نادری

متخصص و فوق تخصص زایمان نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو انجمن ناباروری آمریکا

جراح فوق تخصص زنان و زایمان

کولپوسکوپی