دکتر زهرا آزاد

متخصص زنان، زایمان و نازایی

مرکز تخصصی جراحی محدود طهورا: دکتر زهرا آزاد

عضو انجمن متخصصین زنان ایران

جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

مدیر گروه زنان و نازایی کلینیک طهورا

دارای مدارک:

گواهی آموزشی درمان ناباروری از  فرانسه

زیبایی ژنیتال از ارمنستان

لاپارسکوپی و سونوگرافی از دانشگاه تهران

نازایی از اصفهان