اورولوژی

خانه / اورولوژی
اورولوژی

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ مرکز درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ اورولوژی یک دانش پزشکی است که در آن، بیماری های دستگاه ادراری، تشخیص داده شده و درمان می شود. این علم همچنین به هر چیزی که شامل دستگاه تولید مثل در مردان باشد می پردازد و بیماری های آن را درمان می کند.

در تعریف دیگر می توان گفت اورولوژی بخشی از مراقبت های بهداشتی است که با دستگاه ادراری (شامل بخش های مختلفی اعم از کلیه ها، مثانه و مجرای ادرار) سروکار دارد. و در این کلینیک چند پزشک متخصص دکتر سید علی تحویلدار ، دکتر هومن مختارپور و دکتر علیمحمد یاسری انواع عمل های جراحی و خدمات مشاوره را ارائه می دهند.