روانشناسی

خانه / روانشناسی
روانشناسی

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ روانشناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، روانشناسی علمی است که در آن دربارهٔ حالات روانی و رفتار آدمی تحقیق و بررسی می‌شود. روان‌شناسی به رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. در این مرکز خانم دکتر حدیث حسین زاده متخصص روانشناسی در این موارد خدمات ارائه می دهد.