رده پروژه: آزمایشگاه

خانه / آزمایشگاه
آزمایشگاه
پروژه

آزمایشگاه

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ علاوه بر آنالیز اسپرم به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی، قابلیت انجام تست های تشخیصی تکمیلی شامل SDFA و پراکسیداز را دارد.