رده پروژه: تغذیه

خانه / تغذیه
تغذیه
پروژه

تغذیه

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ دکتر زهرا رفیقی، متخصص تغذیه و دارای مدرک تخصصی از دانشگاه نیویورک در این مرکز در مورد تغذیه بخصوص در زمان بارداری مشاوره می دهد.