رده پروژه: سونوگرافی

خانه / سونوگرافی
سونوگرافی
پروژه

سونوگرافی

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ امکان انجام سونوگرافی به روش ابدومینال (شکمی) و واژینال توسط متخصصین زنان و فلوشیپ نازایی در کلینیک نازایی مرکز فراهم است.