رده پروژه: میکرواینجکشن

خانه / میکرواینجکشن
میکرواینجکشن چیست؟
پروژه

میکرواینجکشن چیست؟

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ میکرواینجکشن فرایندی که طی آن اسپرم آقا بررسی و سپس اسپرم های مناسب جدا می شوند و برای تزریق به تخمک آماده می شوند.