رده پروژه: خدمات

خانه / خدمات
به همت مرکز ناباروری طهورا: راه اندازی انجمن «حامیان باروری و افزایش جمعیت»
پروژه

به همت مرکز ناباروری طهورا: راه اندازی انجمن «حامیان باروری و افزایش جمعیت»

کلینیک تخصصی درمان ناباروی و جراحی محدود طهورا؛ مدیر گروه تخصصی نازایی مرکز درمانی طهورا:انجمن «حامیان باروری و افزایش جمعیت» راه اندازی می شود.